menu
О нама

ХЕП је електроенергетска компанија, која се више од једног века бави производњом, преносом и дистрибуцијом електричне енергије, а у последњих неколико деценија и снабдевањем купаца топлотом и дистрибуцијом гаса. Принципи еколошки прихватљиве производње електричне и топлотне енергије, енергетске ефикасности и одрживог пословања подржавамо са циљем осигурања висококвалитетне услуге свим нашим купцима уз минималне трошкове. Више о нашој мисији, визији и темељним вредностима можете прочитати овде.

Део ХЕП Групе је и ХЕП Енергија Београд, која у Србији послује као енергетски субјект овлашћен за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом за коју има прибављену дозволу у складу са важећим прописима у Србији. Уз сигурно, поуздано и квалитетно снабдевање електричном енергијом те најбољу тржишну цену, својим купцима обезбеђујемо и свакодневну подршку, која, зависно о њиховим потребама, укључује могућност различитих модела обрачуна, флексибилне рокове плаћања, финансијске услуге и услуге енергетске ефикасности. С купцима договарамо обострано корисна решења, не само у вези са коришћењем мреже, него и могућношћу ефикасног коришћења електричне енергије. Нашим купцима такође помажемо и у планирању како би могли утицати на висину потрошње, а тиме и на износ месечног рачуна. Више о нашим услугама можете сазнати овде.

Наши клијенти