menu
Извори енергије

У 2016. години ХЕП група располагала је с 15,1 TWh произведене и купљене електричне енергије.

Производња и набава електричне енергије GWh
хидроелектране 6.130
термоелектране 3.424
нуклеарна електрана Кршко 2.715
вјетроелектране и сунчане електране 1.464
увоз 1.428
УКУПНО РАСПОЛОЖИВО 15.162
Наши клијенти