menu
Извори енергије

У 2018. години ХЕП група располагала је с 16,36 TWh произведене и купљене електричне енергије.

Производња и набава електричне енергије GWh
хидроелектране 6.916
термоелектране 2.777
нуклеарна електрана Кршко 2.745
вјетроелектране и сунчане електране 2.209
увоз 1.715
УКУПНО РАСПОЛОЖИВО 16.362
Наши клијенти