menu
Извори енергије

У 2021. години ХЕП група располагала је с 19,13 TWh произведене и купљене електричне енергије.

Производња и набава електричне енергије GWh
хидроелектране 6.785
термоелектране 3.537
нуклеарна електрана Кршко 2.709
откуп из ОИЕ 1.424,67
увоз 4.674
УКУПНО РАСПОЛОЖИВО 19.130
Наши клијенти