menu
Извори енергије

У 2020. години ХЕП група располагала је с 17,809 TWh произведене и купљене електричне енергије.

Производња и набава електричне енергије GWh
хидроелектране 5.338
термоелектране 4.096
нуклеарна електрана Кршко 3.020
вјетроелектране и сунчане електране 663
увоз 4.636
УКУПНО РАСПОЛОЖИВО 17.809
Наши клијенти