menu
Извори енергије

У 2023. години ХЕП група располагала је с 22 TWh произведене и купљене електричне енергије.

Производња и набава електричне енергије GWh
хидроелектране 7.495
термоелектране 4.723
нуклеарна електрана Кршко 2.666
ОИЕ 319
откуп из ОИЕ 1.175
увоз 5.673
УКУПНО РАСПОЛОЖИВО 22.051
Наши клијенти