menu
Izvori energije

U 2022. godini HEP grupa raspolagala je sa 19,1 TWh proizvedene i kupljene električne energije.

Proizvodnja i nabava električne energije GWh
Hidroelektrane 4.915
Termoelektrane 4.365
Nuklearna elektrana Krško 2.655
OIE 168
Otkup iz OIE 1.671
Uvoz 5.333
UKUPNO RASPOLOŽIVO 19.107
IzvještajiNaši klijenti