menu
Izvori energije

U 2020. godini HEP grupa raspolagala je sa 17,809 TWh proizvedene i kupljene električne energije.

Proizvodnja i nabava električne energije GWh
hidroelektrane 5.338
termoelektrane 4.096
Nuklearna elektrana Krško 3.020
Otkup iz OIE 665
uvoz 4.636
UKUPNO RASPOLOŽIVO 17.809
Naši klijenti