menu
O nama

HEP je elektroenergetska kompanija, koja se više od jednog veka bavi proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije, a u poslednjih nekoliko decenija i snabdevanjem kupaca toplotom i distribucijom gasa. Principi ekološki prihvatljive proizvodnje električne i toplotne energije, energetske efikasnosti i održivog poslovanja podržavamo sa ciljem osiguranja visokokvalitetne usluge svim našim kupcima uz minimalne troškove. Više o našoj misiji, viziji i temeljnim vrednostima možete pročitati ovde.

Deo HEP Grupe je i HEP Energija Beograd, koja u Srbiji posluje kao energetski subjekt ovlašćen za obavljanje energetske delatnosti snabdevanja električnom energijom za koju ima pribavljenu dozvolu u skladu sa važećim propisima u Srbiji. Uz sigurno, pouzdano i kvalitetno snabdevanje električnom energijom te najbolju tržišnu cenu, svojim kupcima obezbeđujemo i svakodnevnu podršku, koja, zavisno od njihovih potreba, uključuje mogućnost različitih modela obračuna, fleksibilne rokove plaćanja, finansijske usluge i usluge energetske efikasnosti. Sa kupcima dogovaramo obostrano korisna rešenja, ne samo u vezi sa korišćenjem mreže, nego i mogućnošću efikasnog korišćenja električne energije. Našim kupcima takođe pomažemo u planiranju kako bi mogli uticati na visinu potrošnje a time i na iznos mesečnog računa. Više o našim uslugama možete saznati ovde.

Naši klijenti